Kort om den nya hyreslagen

I Februari 2013 trädde en ny lag om uthyrning av egen bostad i kraft. Lagen säger i stora drag att:

  • Den gäller bara villor, bostadsrätter och egen ägda bostäder.
  • Den gäller bara ett objekt som en privatperson hyr ut.
  • Besittningsrätt gäller ej längre. Detta gäller för avtal undertecknade efter att nya lagen trädde i kraft den 1:a Februari 2013.
  • Uppsägning är 1 månad för hyresgästen och 3 månader för hyresvärden.
  • Det är ej möjligt att få tillbaka hyra i efterhand som varit för hög.
  • Prissättning av hyra får hyresvärden och hyresgästen fritt själva komma fram till. Skulle dock hyran väsentligt överskrida kapital samt driftskostnaden kan hyresgästen få fastställt i Hyresnämnden att hyran är för hög. Dock kan numera hyresnämnden endast fastställa en lägre hyra och inte att hyra ska återbetalas om det gäller en egenägd bostad såsom bostadsrätt, vill eller radhus. En skälig kapitalkostnad är inte fastställt i lag men en målpunkt är 2% över riksbankens referens ränta och beräknas då på bostadens marknadsvärde. Utöver detta får hyra och driftskostnad läggas på hyran.
  • För övrig uthyrning och då hyreslägenhet gäller gamla vanliga hyreslagen. Det vill säga bruksvärdeshyra och retroaktiv återbetalning av oskäligt dyr hyra gäller för de som hyr en hyresrätt. Det gäller även för den som hyr objekt nummer två av en privat person som hyr ut sitt eget ägda boende.
    Det nya reglerna innebär alltså att man endast kan begära återbetalning av för hög betald hyra om man hyr en hyreslägenhet. Lagen gäller inte för avtal som ingåtts före nya lagen trädde i kraft.

Amorteringar räknas inte som en kostnad utan är snarare en form av sparande för bostadsägaren.

Hyresgästen för en egenägd bostad och som hyrs ut enligt ”privatuthyrningslagen”har inte besittningsrätt för denna typ av ”andrahandsuthyrning”. Hyresgästen tvingas alltså att avstå från både bruksvärdeshyra och besittningsrätt i den nya lagen. För alla övriga regler, såsom skötsel av bostaden, så används hyreslagen.

Tänk dock på att den nya lagen gäller inte uthyrning av hyreslägenheter.

Related Posts

Compare

Enter your keyword