Frågor & Svar

Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor för både hyresvärdar och hyresgäst

Frågor & Svar - Hyresvärd

Vad skall jag tänka på när jag hyr ut min bostad?

Det är mycket att tänka på när man hyr ut sin bostad och det kan skilja sig mycket beroende på vilken bostad ni ska hyra ut. Vi på Glob Fastigheter kan på bästa och tryggaste sätt hjälpa er med en lyckad andrahandsuthyrning. Vi startar alltid en uthyrning med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst personligt besök hemma hos er. Detta för att vi inför en eventuell uthyrning lättare kan diskutera på plats vad som gäller för just er bostad samtidigt som vi får rätt uppfattning om objektet och ni kan lättare ställa frågor och få svar på eventuella funderingar. Ni har naturligtvis även möjlighet att maila eller ringa oss om vad som gäller för just er bostad.

Ansvar som hyresvärd

Tänk på att det alltid är du som hyresvärd som är ansvarig för att din hyra betalas i tid om du hyr ut en lägenhet och du är också ansvarig för att din hyresgäst är skötsam. Vi rekommenderar därför att du alltid själv tar hand om betalning av hyran till din Brf eller hyresvärd.

Måste man betala skatt när man hyr ut sin bostad?

Ja, de måste man göra. Du kan läsa lite mer ingående direkt på skatteverkets hemsida.
Läs på Skatteverkets hemsida här

Men detta gäller vid uthyrning av din egenägda bostad (Hus, radhus, br)

Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kr per år och om ni är två som hyr ut så är avdraget 20,000 kr var.  Utöver detta får man göra avdrag för den avgift som man betalar om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får man istället göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital.

Ett exempel om du hyr ut din egen ägda bostad:

Om du hyr ut din villa under 8 månader för 15 000 kronor/månad blir hyresintäckten totalt 120,000 kronor. Från detta dras schablonavdraget på 40 000 kronor. Dessutom får du ett avdrag som är 20 procent av hyresintäkten på 120,000 kronor, vilket innebär ett ytterligare avdrag på 24,000 kronor (20 % av 120,000). Kvar blir då 56,000 kronor efter att schablonavdraget på 40,000 kr samt avdraget på 20% av hyresintäkten på hyran blivit avdragen. Alltså ska ni ta upp 56,000 kr som skattepliktig inkomst av kapital i detta exempel.

Exempel på uthyrning av Br.

Om du hyr ut en bostadsrätt så har man samma schablon mässiga avdragsrätt på 40,000 kr/år men här får man inte dra av de 20% utan i stället får man dra av för den hyra man har till föreningen.

I båda fallen får man också dra av för fasta kostnader såsom el, bredband, tv, larm eller motsvarande, om det är en kostnad man som hyresvärd betalar för.

Tillstånd vid uthyrning av hyresrätt eller Brf

Du måste alltid ha fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens tillstånd när du hyr ut din lägenhet. Om du inte har tillstånd kan det innebära att din lägenhet sägs upp eller säljs.

Fullmakt vid utomlands vistelse

Om du vistas utomlands under tiden som du ska hyra ut din bostad är det viktigt att ger fullmakt åt en i Sverige boende person som kan företräda dig och bland annat ta emot uppsägning från hyresgäst. Om du anlitar Glob Fastigheter fungerar vi som fullmakts innehavare.

Hyr man ut möblerat eller omöblerat?

Generellt kan sägas att hus, radhus och lite större lägenheter som hyrs ut på lite längre tid (1 år eller mer) har större efterfrågan på ommöblerat. Gällande mindre lägenheter eller hus som hyrs ut på kortare sikt är efterfrågan ungefär 50/50

Vilken Hyra får man ta ut vid andra hands uthyrning?

Om man hyr ut en hyreslägenhet är praxis att inte ta en högre hyra än vad din egen hyra är. Du har däremot rätt att öka hyran med 15% om man hyr ut möblerat. Om du skulle hyra ut till en högre hyra blir du återbetalnings skyldig på mellanskillnaden om din hyresgäst anmäler detta till hyresnämnden.

Om man hyr ut en egenägd bostad såsom bostadsrätt, radhus eller villa ser reglerna för hyressättning lite annorlunda ut. Hyresvärden kan ta ut en kostnads baserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden där kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på marknadsvärdet av bostaden.  Det finns ingen exakt beskrivning av vad en skälig avkastningsränta är men enligt hyreslagen finns det en riktpunkt på ett par procent över riksbankens referensränta. Tanken är dock inte att avkastningsräntan ska ska följa varje förändring utan ses på längre sikt.

Man kan alltså säga att praxis i stort sätt säger att man har rätt att ta ut en hyra motsvarande en ränta på 2 procent över riksbankens referensränta av marknadsvärdet samt avgift till bostadsrättsföreningen om det gäller BRF och driftskostnader.

De innebär att om du exempelvis ska hyra ut en lägenhet med ett marknadsvärde på 5.000.000 kr och du har en avgift till föreningen på 4.900 kr per månad innebär det att uträkningen skulle se ut som följer 3.000.000*0.02/12 + 4.900 kr vilket innebär en andrahands hyra på 9.900 kr. Om du sedan hyr ut möblerat får man lägga till ca 15 procent på hyran ytterligare. Om du även skulle betala extra för exempelvis bredband, tv eller motsvarande får du även lägga till för detta.

Om du skulle ta ut en högre hyra på ett egen ägd bostad kan hyresgästen anmäla detta till hyresnämnden precis som med en hyresgäst. Dock kan hyresnämnden i dessa ärenden enbart döma till att sänka hyran framöver.

Vad gäller beträffade bessitningsskydd?

Hyresgästen får inget besittningsskydd när du hur ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad (den såkallade privatuthyrningslagen). Det innebär att du som hyr ut bostadsrätt, villa eller äganderätt inte behöver skriva något avtal om avstående från besittningsskydd. Observera dock att denna lag inte gäller vid uthyrning av hyreslägenhet samt om du hyr ut fler än en bostad enligt ”privatuthyrningslagen”, eller om man hyr ut lägenhet i näringsverksamhet.

När man hyr ut sin bostad hur fungerar försäkringen?

När man hyr ut sin bostad är de mycket viktigt att ALLTID kontakta sitt försäkringsbolag innan en uthyrning sker. Du skall alltid behålla din hus eller lägenhetsförsäkring men om du hyr ut ommöblerat kan du ta bort lösöret i din försäkring.

Viktigt är att också hyresgästen tecknar en hemförsäkring för att dennes lösöre och ansvar för exempelvis ovarsamhet täcks av deras försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller just för dig.

Frågor & Svar - Hyresgäst

Hur fungerar försäkringen när man hyr?

Hyresvärden ska alltid inneha en bostadsförsäkring. Däremot är det av yttersta vikt att ni själva har en egen hemförsäkring som täcker era egna inventarier samt som även kan fungera som ansvarsförsäkring om ni på något sätt skulle åsamka någon skada i bostaden ni hyr.

Kan ni hjälpa till och hitta en lämplig bostad?

Vi på Glob Fastigheter kan hjälpa er med sökning av bostad. Ring oss eller ännu bättre anmäl er direkt under intresseanmälan

När betalas hyran?

Hyran betalas alltid i förskott och senast den 28:e månaden före.

Hur säjer man upp sitt hyreskontrakt?

Hyreskontraktet sägs alltid upp till närmast framtida månadsskifte och detta görs alltid skriftligt eller via mail och till hyresvärd eller till oss. Var noga att uppsägning alltid verifieras som mottagen.

Trygghet som hyresgäst

När du använder Glob Fastigheter har du som hyresgäst alltid en trygghet genom att vi kontrollerar att bostaden du ska hyra är tillhör rätt person och att tillstånd för uthyrning finns när det gäller lägenhet. Vi kommer också hjälpa till med kontrakt så att både hyresgäst och hyresvärd är skyddade enligt hyreslagen. Utöver det kommer vi finnas med och är behjälpliga med frågor och funderingar under hela uthyrningen

Hyresnivå

Vad du bör betala i hyra styrs av och regleras i hyreslagen och skiljer sig beroende på om du hyr en hyresrätt eller om du hyr en bostadsrätt, ägarlägenhet, radhus eller villa.

Gäller det en hyresrätt så ska hyran vara skälig. Det innebär i praktiken att hyran inte ska vara högre än den hyra som betalas direkt till hyresvärden. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan ett tillägg på 15 % generellt också göras. En anmälan till hyresnämnden kan från hyresgästen göras om man misstänker överhyra. Hyresnämnden bedömer varje enskilt fall. Uthyraren kan bli skyldig mellanskillnaden retroaktivt upp till max 12 månader.

Gäller bostaden en bostadsrätt eller egenägd bostad finns ingen exakt beskrivning av vad en skälig hyra är. Dock finns en riktpunkt på att man beräknar hyran utefter marknadsvärdet på bostaden och en avkastningsränta på ett par procentenheter över riksbankens referensränta samt kostnader för exempelvis hyra för en bostadsrätt och andra eventuella driftskostnader som kan ingå.. Tanken med avkastningsräntan är inte att den ska följa varje förändring utan ses på längre sikt. Även i detta exempel kan man som hyresgäst anmäla skäligheten i hyran hos hyresnämnden. Dock kan dem endast göra utslag med att sänka hyran och hyresvärden kan inte bli återbetalningsskyldiga retroaktivt.

Ansvar som hyresgäst

När du flyttar in i en bostad ska den vara välstädad och du ansvarar för att den är välstädad även när du flyttar ut. Likaså är du skyldig att väl vårda bostaden samt betala hyra på utsatt tid. Du har även ansvar för de personer som vistas i bostaden och att det inte stör grannar eller på annat sätt uppträder olämpligt. Vid misskötsel av dig eller någon som du har på besök eller om hyran inte betalas i tid är det grunder för uppsägning.

Besittningsskydd

En bostad som hyrs ut enligt ”privatuthyrningslagen” dvs. en egenägd bostad så som bostadsrätt, ville eller radhus innefattas inte av något besittningsskydd vilket innebär att du som hyresgäst inte kan åberopa detta och det behöver därmed inte skrivas något sådant avtal om att man avsäger sig besittningsskyddet. Observera dock att det finns avvikelser i denna lag gällande besittningsskyddet och det är bland annat om hyresvärden hyr ut fler än en bostad enligt denna lag. Då innefattas bostad nummer två av ”hyreslagen”

Om man hyr en lägenhet enligt ”hyreslagen” dvs. en hyreslägenhet innefattas den av lagen om besittningsskydd vilket som i regel gäller att hyresgästen har rätt till förlängnings av sitt hyresavtal. Dock ska man veta att du som andrahandshyresgäst ändå inte har rätt att överta hyreskontraktet. Detta kan endast vara möjligt om hyresavtalet har upphört från förstahandshyresgästen och fastighetsägaren väljer att teckna avtal med andrahandshyresgästen. Dock har inte fastighetsägaren något som helst tvång till detta.

Compare

Enter your keyword